Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 11.11. 2010

k volbě zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části

č.j.: 880/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 6

ze dne 11. 11. 2010

k volbě zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části

 

Zastupitelstvo městské části

I.  volí

do funkce zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části:

Ing. Josef Heller MBA

Tomáš Kalousek

Mgr. Jiří Matušek

Ing. Pavel Sladkovský

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části