Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 11.11. 2010

k volbě starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

č.j.: 879/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 5

ze dne 11. 11. 2010

 

k volbě starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

 

Zastupitelstvo městské části

I.  volí

do funkce starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části:

Ing. Vladislava Hujová

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části