Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 11.11. 2010

k volebnímu řádu pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2010 – 2014

č.j.: 878/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 4

ze dne 11. 11. 2010

k volebnímu řádu pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2010 – 2014

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2010 – 2014 dle přílohy tohoto usnesení


Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části