Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 11.11. 2010

ke stanovení počtu členů Rady městské části a uvolněných členů

č.j.: 877/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 3

ze dne 11. 11. 2010

ke stanovení počtu členů Rady městské části a uvolněných členů

Zastupitelstvo městské části

I.       stanoví

1. počet členů Rady městské části: 5 - 9

2. podle ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 89, odst. 1 počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části takto:


starosta

a 4 zástupci starosty

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části