Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 11.11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne 28.11.2006 k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části. K návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního pro volební období 2010 – 2014

č.j.: 876/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 2

ze dne 11. 11. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne 28.11.2006 k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části. K návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního pro volební období 2010 – 2014

 

Zastupitelstvo městské části

I.         ruší

           usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne 28.11.2006 k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části

II.       volí

předsedu a členy výboru volebního Zastupitelstva městské části Praha 3 pro volební období 2010 - 2014
předseda:  Ing. Bc. Jan Holub
člen:  MUDr. Jiří Jungwirth, Ing. Světlana Škapová, MgA. Jitka Kateřina Trčková ak.soch.

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části