Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 11.11. 2010

k žádosti podle zákona č. 131/2000Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

č.j.: 3/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 11

ze dne 11. 11. 2010

k žádosti podle zákona č.131/2000Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

Zastupitelstvo městské části

I.        b e r e   n a  v ě d o m í        

petici - Žádost podle zákona č.131/2000Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

II.      u k l á d á

 

          Radě městské části

zařadit petici - Žádost podle zákona č.131/2000Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem jako bod do příštího jednání Zastupitelstva městské části

  

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části