Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 11.11. 2010

ke zřízení Výborů Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní, finanční) a zvolení členů výborů

č.j.: 884/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 10

ze dne 11. 11. 2010

ke zřízení Výborů Zastupitelstva městské části (výbor kontrolní, finanční) a zvolení členů výborů

 

Zastupitelstvo městské části

I.  zřizuje

-        Výbor kontrolní pro činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

-        Výbor finanční pro činnost uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části