Usnesení zastupitelstva č. 1 ze dne 11.11. 2010

k Pravidlům pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části

č.j.: 875/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 1

ze dne 11. 11. 2010

k Pravidlům pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části

 

Zastupitelstvo městské části

I.       schvaluje

Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části uvedená v příloze tohoto usnesení

 

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části