Usnesení ZMČ č. 400 ze dne 19.1.2010

k návrhu přísedících - Obvodní soud pro Prahu 3 - volební období 2010 -  2014

č.j.: 916/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 400

ze dne 19.1.2010

 

 

k návrhu přísedících - Obvodní soud pro Prahu 3 - volební období 2010 -  2014

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

  1. v o l í

 

         přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3 dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části