Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ZMČ č. 354 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

č.j.: 608/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 354
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou19/2716 uvedenou v příloze č.1 tohoto usnesení
 
                 
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou  19/2716 tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
          1. Mileně Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části
 
 
Login