Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ZMČ č. 350 ze dne 10.9.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

č.j.: 604/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 350
ze dne 10.9.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       bere na vědomí 
 
změnu  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
 
          
II.      schvaluje
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat změnu zřizovací listiny
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části
 
Login