Usnesení ZMČ č. 339 ze dne 10.9.2009

K financování projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“

č.j.: 656/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 339
ze dne 10.9.2009
 
 
K financování projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje 
 
1.                 poskytnutí podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 3 ve výši 35.531.945,21 Kč
2.                 financování nezpůsobilých výdajů projektu
 
  
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části