Usnesení ZMČ č. 331 ze dne 10.9.2009

k žádosti Bytového družstva Jeseniova 105 o poskytnutí zpětného čerpání z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

č.j.: 503/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 331
ze dne 10.9.2009
 
 
k žádosti Bytového družstva Jeseniova 105 o poskytnutí zpětného čerpání z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I.       schvaluje
         poskytnutí zpětného čerpání z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů v celkové výši 12.108 Kč Bytovému družstvu Jeseniova 105 na montáž odpadového potrubí
 
II.      ukládá  
           1. vedoucímu OE        
 1.1. realizovat úhradu faktur do výše schválené částky  
                                   
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části