Usnesení ZMČ č. 326 ze dne 10.9.2009

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2656, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 6

č.j.: 632/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 326
ze dne 10.9.2009
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2656, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 6
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       schvaluje
 
         prodej pronajatých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
 
Bytová jednotka č. 2656/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 263 095,00
 
Bytová jednotka č. 2656/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 268 150,00
 
Bytová jednotka č. 2656/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  899 855,00
 
Bytová jednotka č. 2656/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 265 390,00
 
 
Bytová jednotka č. 2656/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 262 630,00
 
Bytová jednotka č. 2656/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 272 750,00
 
Bytová jednotka č. 2656/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 272 750,00
 
Bytová jednotka č. 2656/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  870 425,00
 
Bytová jednotka č. 2656/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 269 980,00
 
Bytová jednotka č. 2656/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 267 210,00
 
Bytová jednotka č. 2656/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  870 425,00
 
Bytová jednotka č. 2656/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 274 570,00
 
Bytová jednotka č. 2656/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 269 980,00
 
Bytová jednotka č. 2656/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 269 980,00
 
Bytová jednotka č. 2656/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 274 570,00
 
Bytová jednotka č. 2656/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 228 670,00
 
Bytová jednotka č. 2656/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 274 570,00
 
Bytová jednotka č. 2656/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 280 120,00
 
Bytová jednotka č. 2656/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  900 360,00
 
Bytová jednotka č. 2656/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 271 790,00
 
Bytová jednotka č. 2656/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 228 670,00
 
Bytová jednotka č. 2656/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 326/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  900 360,00
 
 
Bytová jednotka č. 2656/33 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 450/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 204 580,00
 
Bytová jednotka č. 2656/34 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 274 570,00
 
Bytová jednotka č. 2656/35 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/36 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 990,00
 
Bytová jednotka č. 2656/37 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 460/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 277 350,00
 
Bytová jednotka č. 2656/38 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/39 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 458/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 990,00
 
Bytová jednotka č. 2656/40 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 269 020,00
 
Bytová jednotka č. 2656/41 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
 
Bytová jednotka č. 2656/42 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 234 020,00
 
Bytová jednotka č. 2656/43 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 274 570,00
 
Bytová jednotka č. 2656/44 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  870 425,00
 
Bytová jednotka č. 2656/45 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 228 670,00
 
Bytová jednotka č. 2656/46 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :  
Cena: 1 269 020,00
 
Bytová jednotka č. 2656/47 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  903 125,00
 
Bytová jednotka č. 2656/48 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 275 510,00
 
Bytová jednotka č. 2656/49 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 224 080,00
 
Bytová jednotka č. 2656/50 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 325/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  861 845,00
 
 
Bytová jednotka č. 2656/52 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 459/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 269 980,00
 
Bytová jednotka č. 2656/53 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 327/22076 na společných částech budovy čp. 2656 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/21 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/99 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  899 855,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.      ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky podle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části
 
 Mlena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části