Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ZMČ č. 399 ze dne 8.12.2009

k privatizaci polikliniky Jarov

č.j.: 906/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 399
ze dne 8.12.2009
 
 
k privatizaci polikliniky Jarov
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       ž á d á
 
     1.vládu České republiky, aby zrušila jí vypsanou jednokriteriální veřejnou obchodní soutěž na prodej objektu Polikliniky Jarov, Koněvova 205
 
     2.vládu České republiky, aby tento objekt bezúplatně převedla do majetku HMP
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
      1.1. doručit toto usnesení bez odkladu předsedovi vlády České republiky
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části
Login