Usnesení ZMČ č. 398 ze dne 8.12.2009

ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 3 na období 2010 – 2014

č.j.: 856/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 398
ze dne 8.12.2009
 
 
ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 3 na období 2010 – 2014
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.     schvaluje
           
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 3 na období 2010-14 podle přílohy tohoto usnesení
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části