Usnesení ZMČ č. 376 ze dne 8.12.2009

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 325 ze dne 10.9.2009 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2655, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 4

č.j.: 860/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 376
ze dne 8.12.2009
 
 
k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 325 ze dne 10.9.2009 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2655, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 4
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       revokuje
 
         usnesení Zastupitelstva městské části č. 325 ze dne 10.9.2009 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2655, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 4, v bodě I. schvalujetakto:
 
text :
Bytová jednotka č. 2655/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/21961 na společných částech budovy čp. 2655 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/19 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/98 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 264 630,00
 
bude nahrazen textem :
Bytová jednotka č. 2655/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/21961 na společných částech budovy čp. 2655 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/19 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/98 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 264 630,00 Kč
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části