Usnesení ZMČ č. 286 ze dne 9.6.2009

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2458 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 17

č.j.: 380/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 286
ze dne 9.6.2009
 
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2458 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 17
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.     schvaluje
          
prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
         
Bytová jednotka č. 2458/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 332/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  599 493,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 612/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 155 674,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 628/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 187 361,00
 
 
 
 
Bytová jednotka č. 2458/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 623/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 174 344,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 340/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  627 197,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 624/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 201 280,00
 
Bytová jednotka č. 2458/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 652/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 257 712,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 633/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 216 253,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 340/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  627 197,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 624/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 201 280,00
 
 
 
 
Bytová jednotka č. 2458/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 651/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :
Cena: 1 255 696,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 629/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 208 212,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 340/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :
Cena:  627 197,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 624/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 201 280,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 655/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 263 758,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 631/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 212 233,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 343/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  633 228,00
 
 
 
Bytová jednotka č. 2458/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 625/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 203 295,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 651/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 255 696,00
 
 
Bytová jednotka č. 2458/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 632/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 214 243,00
 
 
Bytová jednotka (družstevní vestavba) č. 2458/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 717/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  342 319,00
 
 
Bytová jednotka (družstevní vestavba) č. 2458/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1498/13404 na společných částech budovy čp. 2458 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3674/2 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  715 193,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008 a v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3 dle usnesení RMČ č. 795 ze dne 17.12.2008.
 
 
 
 
II.    ukládá
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části            
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části