Usnesení ZMČ č. 285 ze dne 9.6.2009

k  prodeji  pronajatých  bytových  jednotek  v budově  čp.  1930  vše  v  k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 131

č.j.: 379/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 285
ze dne 9.6.2009
 
 
k  prodeji  pronajatých  bytových  jednotek  v budově  čp.  1930  vše  v  k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 131
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.     schvaluje
         
        prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
         
Bytová jednotka č. 1930/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 401/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  742 694,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 368/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  673 222,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 657/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 246 511,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 685/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 308 905,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 657/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 256 366,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 682/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 319 974,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 560/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 073 692,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 374/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  688 864,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 655/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 255 644,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 680/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 319 336,00
 
 
 
Bytová jednotka č. 1930/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 557/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 070 421,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 374/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  688 864,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 655/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 255 644,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 683/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 325 407,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 563/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 082 563,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 378/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :  
Cena:  696 839,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 654/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 253 640,00
 
 
 
Bytová jednotka č. 1930/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 321 360,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 563/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 082 563,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 375/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  690 858,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 629/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  334 755,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 790/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  420 438,00
 
 
Bytová jednotka č. 1930/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 813/13434 na společných částech budovy čp. 1930 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3941 a věcně příslušném pozemku parc.č. 3942 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena:  432 679,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008 a v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3 dle usnesení RMČ č. 795 ze dne 17.12.2008.
II.    ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1.podepsat  jednotlivé  smlouvy  o  převodu  bytové  jednotky dle vzorové  smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části