Usnesení ZMČ č. 235 ze dne 18.12.2008

k Petici za dokončení prodeje obecních bytů

č.j.: 850/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 235
ze dne 18.12.2008
 
k Petici za dokončení prodeje obecních bytů
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         Petici za dokončení prodeje obecních bytů
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      Radě městské části
 
1. 1.   dopracovat stanovisko Městské části Praha 3 k této petici a předložit stanovisko Zastupitelstvu městské části k projednání
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části