Usnesení ZMČ č. 231 ze dne 18.12.2008

k návrhu na zachování trasy „D“ metra

č.j.: 871/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 231
ze dne 18.12.2008
 
k návrhu na zachování trasy „D“ metra
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       ž á d á
 
         Zastupitelstvo hlavního města Prahy
 
         o zachování trasy „D“ metra v územním plánu hl. m. Prahy v její současné podobě
 
 
 Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části