Usnesení ZMČ č. 227 ze dne 18.12.2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1043 v k. ú. Vinohrady, dle zák. č. 72/1994 Sb., Nitranská 16, Praha 3

č.j.: 775/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 227
ze dne 18.12.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1043 v k. ú. Vinohrady, dle zák. č. 72/1994 Sb., Nitranská 16, Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
            prodej pronajatých bytových jednotek, dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
 
Bytová jednotka č. 1043/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 337/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  453 109,00
 
Bytová jednotka č. 1043/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 854/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 400 165,00
 
Bytová jednotka č. 1043/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 896/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 623 155,00
 
Bytová jednotka č. 1043/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 896/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :
 Cena: 1 621 345,00
 
Bytová jednotka č. 1043/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 899/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 608 794,00
 
Bytová jednotka č. 1043/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 899/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 608 794,00
 
Bytová jednotka č. 1043/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 915/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 591 677,00
 
Bytová jednotka č. 1043/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 915/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 591 677,00
 
Bytová jednotka č. 1043/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 671/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  1 167 230,00
 
Bytová jednotka č. 1043/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 530/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  921 955,00
 
Bytová jednotka č. 1043/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 667/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 160 271,00
 
Bytová jednotka č. 1043/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 480/10612 na společných částech budovy čp. 1043 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2875/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2875/3 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  640 578,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.        ukládá
 
            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
            1. 1.     podepsat jednotlivé smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, dle vzorové smlouvy, schválené Radou městské části
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části