Usnesení ZMČ č. 172 ze dne 26.6.2008

k návrhu na odvolání Bc. Robina Tampy z  funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části a zvolení Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části

č.j.: 485/2008           
                                                                     
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
US N E S E N Í
 
č. 172 
ze dne 26.6.2008
 
k návrhu na odvolání Bc. Robina Tampy z  funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části a zvolení Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části
  
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       o d v o l á v á
 
Bc. Robina Tampu z funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části z důvodu jeho rezignace na člena Zastupitelstva městské části
 
        
II.      v o l í
 
Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části