Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 28

k prodeji bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 2429 s pozemkem parc. č. 3998, Koněvova 160, Praha 3čp.   668 s pozemky parc. č. 4061/1, 4061/2, Koněvova 124, Praha 3čp. 2147 s pozemkem parc. č. 2756, U Kněžské louky 32, Praha 3čp.   175 s pozemkem parc. č. 740, Prokopovo náměstí 9, Praha 3vše v k. ú. Žižkovčp. 1832 s pozemky parc. č. 2995, 2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/4, 2996/5, Libická 5, Praha 3vše v k. ú. Vinohrady

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 2429 s pozemkem parc. č. 3998, Koněvova 160, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Koněvova 160 Praha 3, IČ 27634141, za kupní cenu 13 480 000 Kč

            čp.   668 s pozemky parc. č. 4061/1, 4061/2, Koněvova 124, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Koněvova 124, IČ 27640311, za kupní cenu 17 560 000 Kč

            čp. 2147 s pozemkem parc. č. 2756, U Kněžské louky 32, Praha 3, k. ú. Žižkov

            U Kněžské louky 32, bytové družstvo, IČ 27632806, za kupní cenu 13 170 000 Kč

            čp.   175 s pozemkem parc. č. 740, Prokopovo náměstí 9, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Prokopovo nám. 175/9, družstvo, IČ 27579565, za kupní cenu 15 683 000 Kč

            čp. 1832 s pozemky parc. č. 2995, 2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/4, 2996/5, Libická 5, Praha 3, k. ú. Vinohrady

            Bytovému družstvu Libická 5, IČ 27645258, za kupní cenu 13 200 000 Kč

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části