Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2007 č. 27

k prodeji bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 1682 s pozemkem parc. č. 2066, Hájkova 1, Praha 3čp. 1688 s pozemkem parc. č. 1098, Čajkovského 27, Praha 3čp.   784 s pozemkem parc. č. 439, Domažlická 20, Praha 3čp.   510 s pozemkem parc. č. 1178, Víta Nejedlého 13, Praha 3čp. 1585 s pozemkem parc. č. 1270, Křížkovského 16, Praha 3čp. 1819 s pozemkem parc. č. 2191, Koněvova 133, Praha 3vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 1682 s pozemkem parc. č. 2066, Hájkova 1, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Hájkova 1, IČ 27576256, za kupní cenu 11 550 000 Kč

            čp. 1688 s pozemkem parc. č. 1098, Čajkovského 27, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Čajkovského 27, IČ 27591387, za kupní cenu 12 500 000 Kč

            čp.   784 s pozemkem parc. č. 439, Domažlická 20, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Domažlická 20, IČ 27596877, za kupní cenu 7 815 000 Kč

            čp.   510 s pozemkem parc. č. 1178, Víta Nejedlého 13, Praha 3, k. ú. Žižkov

            panu XXXXXXXXX, bytem Víta Nejedlého 510/13, za kupní cenu 2 200 000 Kč

            čp. 1585 s pozemkem parc. č. 1270, Křížkovského 16, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu 158516, IČ 27576027, za kupní cenu 9 500 000 Kč

            čp. 1819 s pozemkem parc. č. 2191, Koněvova 133, Praha 3, k. ú. Žižkov

            Koněvova 133, a.s., IČ 27586189, za kupní cenu 6 800 000 Kč

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části