Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 95

k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp. 2574, 2575 a čp. 2576, 2577 vše v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb., - Praha 3, Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3

č.j.: 708/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 95

ze dne 11.12.2007

k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp. 2574, 2575 a čp. 2576, 2577 vše v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb., - Praha 3, Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

I.         schvaluje

prodej stávajících bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

 

Bytová jednotka č. 2574/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  782 648,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena: 1 671 050,00 Kč

Bytová jednotka č. 2574/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  786 056,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  826 190,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  719 518,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  819 194,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 520/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  840 183,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 508/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  718 376,00 Kč

Bytová jednotka č. 2574/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

 

Cena: 1 836 685,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  829 688,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 501/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  716 090,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2574/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  822 692,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  782 648,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  656 296,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  789 465,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

 

Cena:  1  822 692,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 500/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  691 322,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  822 692,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  826 190,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  719 518,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  819 194,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  815 696,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  722 946,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2575/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18321 na společných částech domu čp. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  826 190,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  769 995,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 506/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  682 004,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  754 338,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  820 352,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 502/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k.  ú. Žižkov

 

Cena:  1  713 838,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  820 352,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  816 865,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Bytová jednotka č. 2576/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  780 668,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  794 445,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  717 244,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2576/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  797 892,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  773 392,00 Kč

Bytová jednotka č. 2577/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 498/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  655 411,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  740 932,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  830 812,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 500/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  707 004,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  787 562,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 521/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  837 785,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 503/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  717 244,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  820 352,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  797 892,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 506/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  727 494,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 2577/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/18280 na společných částech domu čp. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov

 

Cena:  1  791 008,00 Kč

 

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu s Pravidly prodeje stávajících bytových jednotek schválených usnesením Rady městské části č. 624 ze dne 21.11.2007 

 

II.        ukládá

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1.      podepsat jednotlivé kupní smlouvy dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

 

 

Milena Kozumplíková

starostka městské části