Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 107

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej  bytového domu čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov

č.j.:751/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 107

ze dne 11.12.2007

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej  bytového domu čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej :bytového domu čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov bytového domu čp. 2148 na pozemku parc. č. 2757 a pozemků parc. č. 2757 a parc. č. 2758 vše v k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1.  vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu  čp. 510 na pozemku parc. č.1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov  – umístění účastníků

obálka č.

č.j.

nabídnutá cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

5

104890/2007

6 300 000

KAVALEN Delta, a.s.

17

104902/2007

6 217 000

Břetislav Šípek a ing. Silva Šípková,

20

104905/2007

6 020 000

N.R.E.,s.r.o.

18

104903/2007

4 390 811

HHZ Reality s.r.o.

1

104886/2007

4 161 000

Pražská správa nemovitostí,spol.s r.o.

14

104899/2007

4 000 900

Josef Jašek,

10

104895/2007

3 673 000

TOPMAX s.r.o.

19

104904/2007

3 599 999

MODANE s.r.o.

16

104901/2007

3 501 000

IL CIELO PRAHA s.r.o.

12

104897/2007

3 281 000

A-ENERGY s.r.o.

15

104900/2007

3 050 000

Ing. Martin Dvořák

7

104892/2007

2 850 000

FREE MARKET,s.r.o.

3

104888/2007

2 800 000

NEUSTAV, spol. s r.o.

2. prodej bytového domu čp. 510 na pozemku parc. č. 1178 a pozemku parc. č. 1178 vše v k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě

3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě, v případě, že účastník, který se umístil na prvním místě neuzavře kupní smlouvu do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy způsobem podle pokynů městské části, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech v souladu s Podmínkami výběrového řízení

III.                  u k l á d á

            1.   M. Kozumplíkové, starostce městské části

                  1.1.      podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Milena Kozumplíková

starostka městské části