Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 105

k žádosti o svěření zastavěných pozemků obytnými domy ve svěření městské části a nezastavěných pozemků v prostranství vnitrobloku ulic Blahoslavova, Roháčova, Ostromečská a Jeseniova, a to parc. č. 1829/1, 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1829/6, 1829/9, 1829/10, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1877/1, 1877/2, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1887/6, 1887/9, 1887/33, 1887/34, 1887/35, 1887/36, 1890/1, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/6, 1896/7 a 1896/8, vše v k. ú. Žižkov

č.j.:738/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 105

ze dne 11.12.2007

k žádosti o svěření zastavěných pozemků obytnými domy ve svěření městské části a nezastavěných pozemků v prostranství vnitrobloku ulic Blahoslavova, Roháčova, Ostromečská a Jeseniova, a to parc. č. 1829/1, 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1829/6, 1829/9, 1829/10, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1877/1, 1877/2, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1887/6, 1887/9, 1887/33, 1887/34, 1887/35, 1887/36, 1890/1, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/6, 1896/7 a 1896/8, vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         schvaluje

žádost o svěření zastavěných pozemků obytnými domy ve svěření městské části a nezastavěných pozemků v prostranství vnitrobloku ulic Blahoslavova, Roháčova, Ostromečská a Jeseniova, a to parc. č. 1829/1, 1829/2, 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1829/6, 1829/9, 1829/10, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1877/1, 1877/2, 1887/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/5, 1887/6, 1887/9, 1887/33, 1887/34, 1887/35, 1887/36, 1890/1, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/6, 1896/7 a 1896/8, vše v k. ú. Žižkov

II.        ukládá

1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků

Milena Kozumplíková

starostka městské části