Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 103

k žádosti o svěření pozemků v k. ú. Žižkov, parc. č. 1437/1, 1713/2, 1713/3, 4360/2 a části pozemku parc. č. 1713/1, dle ohraničení chodníku, plochy zeleně na rohu ulic Ondříčkova a Táboritská

č.j.:737/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 103

ze dne 11.12.2007

k žádosti o svěření pozemků v k. ú. Žižkov, parc. č. 1437/1, 1713/2, 1713/3, 4360/2 a části pozemku parc. č. 1713/1, dle ohraničení chodníku, plochy zeleně na rohu ulic Ondříčkova a Táboritská

Zastupitelstvo městské části

I.       schvaluje

žádost o svěření pozemků v k. ú. Žižkov, parc.č. 1437/1 o výměře 264 m2, 1713/2 o výměře 38 m2, 1713/3 o výměře 5 m2, 4360/2 o výměře 74 m2 a části pozemku parc. č. 1713/1, dle ohraničení chodníku, plochy zeleně na rohu ulic Ondříčkova a Táboritská

II.      ukládá

1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1.  požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků

Milena Kozumplíková

starostka městské části