Usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2007 č. 102

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 72 ze dne 18.9.2007 ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975 do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 a s tím spojená změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121a sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3,Žerotínova 36/1100 do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 a s tím spojená změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

č.j.: 692/2007

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í

č. 102

ze dne 11.12.2007

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 72 ze dne 18.9.2007 ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975 do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 a s tím spojená změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121a sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3,Žerotínova 36/1100 do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 a s tím spojená změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Zastupitelstvo městské části

I.       r e v o k u j e

         usnesení ZMČ č. 72 ze dne 18.9.2007 takto:

         bod II.3.

3.  zánik příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 ke dni 30.6.2008 a zřízení mateřské školy jako součásti této základní školy ke dni 1.9.2008 s tím, že :příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 změní název na Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 2614/43 a změní se její předmět činnosti tak, že se rozšíří o poskytování předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., § 33-35

         se mění na:

3. zánik příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 ke dni 30.6.2008 a zřízení mateřské školy jako součásti této základní školy ke dni 1.9.2008 s tím, že :

       příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614        převezme jako nástupnická organizace zaniklé příspěvkové organizace veškerá její práva a závazky včetně práv a povinností        z pracovněprávních vztahů,

       příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 změní název na Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 a změní se její předmět činnosti tak, že se rozšíří o poskytování předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve  smyslu zákona č. 561/2004 Sb., § 33-35

bod II.4.

4.          změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 tak, jak je to uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení

se mění na:

4.          změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 tak, jak je to uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení

Milena Kozumplíková

starostka městské části