Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 49

k prodeji pozemku parc. č. 2957/2 v k. ú. Vinohrady pod stavbou trafostanice TS 4730 do vlastnictví PREdistribuce, a.s., IČ 27376516

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            -          usnesení Rady městské části č. 49 ze dne 7. 2. 2007 o záměru, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

            -          žádost   PREdistribuce,  a.s.  o  prodej, která   je   přílohou  č. 2  tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            prodej pozemku parc. č. 2957/2 o výměře 110 m2 v k. ú. Vinohrady pod       stavbou trafostanice TS 4730 do vlastnictví PREdistribuce, a.s., IČ  27376516, za kupní cenu stanovenou dle cenové mapy nejblíže přilehlého pozemku v celkové výši 852 500 Kč

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu, schválenou Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

Login