Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2007 č. 33

  k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp.   2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2571, 2572, 2573 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50