Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 65

k prodeji bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 833 s pozemkem parc. č. 3629/2, Jeseniova 153, Praha 3, čp. 858 s pozemkem parc. č. 3629/3, Jeseniova 155, Praha 3, čp. 867 s pozemkem parc. č. 3629/4, Jeseniova 157, Praha 3, čp. 870 s pozemkem parc. č. 3629/5, Jeseniova 159, Praha 3 a pozemek parc. č. 3629/6, Praha 3 vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 833 s pozemkem parc. č. 3629/2, Jeseniova 153, Praha 3

            čp. 858 s pozemkem parc. č. 3629/3, Jeseniova 155, Praha 3

            čp. 867 s pozemkem parc. č. 3629/4, Jeseniova 157, Praha 3

            čp. 870 s pozemkem parc. č. 3629/5, Jeseniova 159, Praha 3

            a pozemek parc. č. 3629/6, Praha 3

            vše v k. ú. Žižkov

            Bytovému družstvu Jeseniova 153, IČ 27903133 za kupní cenu 42.000.000 Kč

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části