Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 64

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 51 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Pod Lipami 2563/29, 2562/31, 2561/33, Pod Lipami 2560/35, 2559/37, 2558/39, Pod Lipami 2571/46, 2572/48, 2573/50 v k. ú. Žižkov, Praha 3 dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

          zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej 51 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 ze dne 4.6.2007, který je přílohou tohoto usnesení

II.                s c h v a l u j e

1.           vyhodnocení výběrového řízení na prodej 51 nově vybudovaných bytových jednotek  v domech Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50 dle zák. č. 72/94 Sb.  -  umístění  účastníků  dle  jednotlivých bytových jednotek, dle přílohy tohoto usnesení

2.           prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech  domů a s odpovídajícím  podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na věcně příslušných  pozemcích parc. č. 2931/107, 2931/108, 2931/112, 2931/113, 2931/331 k. ú. Žižkov, účastníkům výběrového  řízení v pořadí dle přílohy tohoto usnesení a v souladu  s  Pravidly  prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. čp. 2563/29, 2562/31, 2561/33, 2560/35, 2559/37, 2558/39, 2571/46,  2572/48, 2573/50 s  pozemky parc. č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, parc. č.  2931/112,  2931/113,  2931/114,  2931/115,  2931/116  a   par. č. 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k. ú. Žižkov – Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, Praha 3

3.           prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se      zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy  v souladu s  příslušnými  ustanoveními OSŘ, a pak  za  stejných podmínek postupně  na dalších místech

III.      u k l á d á

                 1.          M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1.1.      podepsat   jednotlivé  kupní  smlouvy  dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

 

Login