Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 63

k vyhodnocení výběrového  řízení na prodej volných bytů č. 2464/18 K Lučinám 11, č. 2465/17 K Lučinám 13, č. 2466/16 a 2466/19 K Lučinám 15, č. 2468/16 K Lučinám 19, č. 2533/13 K Lučinám 20, č. 2534/14 K Lučinám 22  v k. ú. Žižkov, Praha 3 dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytů č. 2464/18 K Lučinám 11, č. 2465/17 K Lučinám 13, č. 2466/16 a 2466/19 K Lučinám 15, č. 2468/16 K Lučinám 19, č. 2533/13 K Lučinám 20, č. 2534/14 K  Lučinám 22  v  k. ú. Žižkov ze dne 4.6.2007, který  je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

           1.          vyhodnocení  výběrového řízení na prodej  volných bytů č. 2464/18 K Lučinám 11, č. 2465/17 K Lučinám 13, č. 2466/16 a 2466/19  K Lučinám 15, č. 2468/16 K Lučinám 19, č. 2533/13 K Lučinám  20, č. 2534/14 K Lučinám 22  v  k. ú. Žižkov, Praha 3 dle zák.č. 72/94Sb. - umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek  dle přílohy tohoto usnesení

2.        prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle  zák. č. 72/94 Sb. a  na  věcně  příslušných pozemcích parc. č.  2639/211,   2639/38,  2639/37, 2639/18, 2639/210,  2639/17, 2639/217 k. ú. Žižkov, účastníkům výběrového řízení v pořadí dle přílohy tohoto usnesení

    3.         prodej   zájemci, který se umístil na  2. místě  v  případě,  že  se  zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu  kupní  smlouvy  do 14 dnů ode dne  doručení písemné výzvy v souladu s  příslušnými  ustanoveními OSŘ, a pak  za  stejných podmínek postupně  na dalších místech

III.      u k l á d á

             1.        Mileně Kozumplíkové, starostce městské části

                        1.1.      podepsat   jednotlivé  kupní  smlouvy  dle  vzorové   kupní  smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

Login