Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 61

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního Občanskému sdružení Remedium Praha na rok 2007 ve výši 70.000 Kč na částečné zajištění provozu Občanské poradny v Praze 3

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

Login