Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 54

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 300/10

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 300/10

II.        s c h v a l u j e

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 300/10 tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

Login