Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2007 č. 52

ke změně objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 v návaznosti na přijatá pojistná plnění

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na přijatá pojistná plnění za pojistné události ze dne 24.12.2006 a 28.1.2007, které nastaly v budově příspěvkové organizace Základní škola Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu EO

                        1. 1.     realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části

Login