Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 489

Směna pozemků parc. č. 4223/2, 4223/5, 4229/1, 4229/2, 4229/4, 4267/10 a 4268/4 v k. ú. Žižkov o celkové výměře 37 198 m2 ve vlastnictví Obce Hlavní město Praha a svěření Městské části Praha 3 za pozemky parc. č. 4228/2, 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/3, 4246/4, 4248/1, 4249/1, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39, 4251/40  v k. ú. Žižkov, které vlastní společnost CP Praha, s.r.o. a pozemky parc. č. 4249/2 a 4250/5 v k. ú. Žižkov, které vlastní společnost TJ. Sokol Žižkov, a to o celkové výměře 4 586 m2  

Zastupitelstvo městské části

I.         schvaluje

směnu pozemků parc. č. 4223/2, 4223/5, 4229/1, 4229/2, 4229/4, 4267/10 a 4268/4 v k. ú. Žižkov o celkové výměře 37 198 m2 ve vlastnictví Obce Hlavní město Praha a svěření Městské části Praha 3

za pozemky parc. č. 4228/2, 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/3, 4246/4, 4248/1, 4249/1, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39, 4251/40  v k. ú. Žižkov, které vlastní společnost CP Praha, s.r.o. a pozemky parc. č. 4249/2 a 4250/5 v k. ú. Žižkov, které vlastní společnost TJ. Sokol Žižkov, a to o celkové výměře 4 586 m2  

s tím, že Městská část Praha 3 nabude do svého vlastnictví pozemky parc. č. 4228/2, 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/3, 4246/4, 4248/1, 4249/1, 4249/2, 4250/5, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39, 4251/40 v k. ú. Žižkov a

společnost CP Praha, s.r.o. a TJ. Sokol Žižkov nabudou do podílového spoluvlastnictví pozemky parc. č. 4223/2, 4223/5, 4229/1, 4229/2, 4229/4, 4267/10 a 4268/4 v k. ú. Žižkov

s tím, že pozemek parc. č. 4229/2 bude rozdělen na nové pozemky parc. č. 4229/2 a 4229/8, přičemž pozemek parc. č. 4229/8 není směňován

II.  ukládá

1.         M. Českému, starostovi městské části

1.1.      podepsat Směnnou smlouvu o převodu nemovitostí, schválenou Radou městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části