Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2006 č. 487

k prodeji bytových domů s pozemky - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 2252 s pozemkem parc. č. 3765, Soběslavská 29, Praha 3 v k. ú. Vinohradyčp. 1645 s pozemkem parc. č. 1470/3, Jagellonská 28, Radhošťská 15, Praha 3čp.   443 s pozemkem parc. č. 1191, Vlkova 28, Praha 3v k. ú. Žižkov  

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 2252 s pozemkem parc. č. 3765, Soběslavská 29, Praha 3, k. ú. Vinohrady Bytovému družstvu Soběslavská 2252, IČ 27563723, za kupní cenu 9 360 000 Kč

čp. 1645 s pozemkem parc. č. 1470/3, Jagellonská 28, Radhošťská 15, Praha 3, k. ú. Žižkov  

Bytovému družstvu Radhošť - Praha 3, IČ 27577791, za kupní cenu 39 910 000 Kč

čp.   443 s pozemkem parc. č. 1191, Vlkova 28, Praha 3, k. ú. Žižkov  

Rezidenci Vlkova s.r.o., IČ 27591590, za kupní cenu 7 681 000 Kč

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části