Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 7

k volbě dalších členů Rady městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         v o l í

            do funkce dalších členů Rady městské části:

            pana Pavla  H U R D U

            pana Bc. Ondřeje  P E C H U

            pana Ing. Pavla  S L A D K O V S K É H O

            pana Ing. Daniela  R E I S I E G E L A

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části