Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 6

k volbě zástupců starosty, uvolněných členů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         v o l í

do funkce zástupců starosty, uvolněných členů Zastupitelstva městské části:

            pana Mgr. Jiřího  M A T U Š K A

            pana Zdeňka  L O C H M A N A

            pana Mgr. Martina  B E N D U

            pana Mgr. Jana  Š M Í D A

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části