Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 5

k volbě starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         v o l í

do funkce starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

paní Milenu  K O Z U M P L Í K O V O U

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části