Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 3

k návrhu na stanovení počtu členů Rady městské části a  uvolněných členů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         s t a n o v í

  1.         počet členů Rady městské části: 9 

  2.         podle ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, § 87, odst. 1

počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části takto:

starosta

4 zástupci starosty

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části