Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 2

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne  26. 11. 2002 k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části a k návrhu na odvolání a volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         r u š í

            usnesení Zastupitelstva městské části č. 2 ze dne  26. 11. 2002 k návrhu na volbu předsedy a členů výboru volebního Zastupitelstva městské části 

II.        o d v o l á v á

z výboru volebního Zastupitelstva městské části:

předsedu: Mgr. Martina Bendu
členy: 
PhDr. Jakuba Cháb
Marii Koksovou
Ing. Vladimíra Nezpěváka

III.      v o l í

členy výboru volebního Zastupitelstva městské části, jejichž funkce bude trvat celé funkční období:

předsedu: MUDr. Jiřího Jungwirtha
členy: 
Jana Plívu
Ing. Josefa Rába

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části