Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 471

k prodeji bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondučp. 1671  s pozemkem parc. č. 1097, Čajkovského 25, Praha 3čp. 1684  s pozemkem parc. č. 1099, Čajkovského 29, Praha 3čp. 2398  s pozemkem parc. č. 3658, Koněvova 180, Praha 3čp.     31  s pozemkem parc. č.   473, Koněvova 27, Praha 3čp.   697  s pozemkem parc. č.  64/1, Kubelíkova 13, Praha 3čp. 1155  s pozemkem parc. č. 1415, Kubelíkova 44, Praha 3vše v k. ú. Žižkov

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

prodej bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 1671 s pozemkem parc. č. 1097, Čajkovského 25, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Čajkovského 25/1671, IČ: 27459144, za kupní cenu 8 179 000 Kč

čp. 1684 s pozemkem parc. č. 1099, Čajkovského 29, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Čajkovského 29, IČ: 27453057, za kupní cenu 7 290 000 Kč

čp. 2398 s pozemkem parc. č. 3658, Koněvova 180, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Koněvova 180, IČ: 27457354, za kupní cenu 13 020 000 Kč

čp. 31 s pozemkem parc. č. 473, Koněvova 27, Praha 3, k. ú. Žižkov

MEDEA TRUST spol. s r.o., IČ: 64579212, za kupní cenu 4 500 000 Kč

čp. 697  s pozemkem parc. č. 64/1, Kubelíkova 13, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Kubelíkova 13, IČ: 27565777, za kupní cenu 3 000 000 Kč

čp. 1155 s pozemkem parc. č. 1415, Kubelíkova 44, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Kubelíkova 44, IČ: 27563499, za kupní cenu 9 420 000 Kč

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části