Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 466

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 293 ze dne 28. 12. 2004 k prodeji 45/64 domu čp. 321 s pozemkem p. č. 609, Cimburkova 25, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva městské části č. 293 ze dne 28. 12. 2004 k prodeji 45/64 domu čp. 321 s pozemkem p. č. 609, Cimburkova 25, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3 v bodě II. takto:

schvaluje

prodej 45/64 domu čp. 321 s pozemkem p. č. 609, Cimburkova 25 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, spoluvlastníkovi za cenu dohodou ve výši 3 242 000 Kč

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části