Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 461

k prodeji bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondu čp. 2425 s pozemkem parc. č. 2522, Bořivojova 9, Praha 3 čp. 1046 s pozemky parc. č. 2771, 2772,  Nitranská 17, Praha 3 čp.   952 s pozemky parc. č. 2877, 2878,  Slezská 76, Praha 3 čp.   524 s pozemky parc. č. 3684, 3683,  Šrobárova 19, Praha 3 čp. 2237 s pozemkem parc. č. 3766, U vinohradské nemocnice 7, Praha 3 čp. 1695 s pozemkem parc. č. 3572, Vinohradská 152, Praha 3 vše v k.ú. Vinohrady

Zastupitelstvo městské části  

 

I.         s c h v a l u j e

                

prodej bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondu

 

čp. 2425  s pozemkem parc. č. 2522, Bořivojova 9, Praha 3, k. ú. Vinohrady

Bytovému družstvu Bořivojova 9, IČ: 27453979, za kupní cenu 3 170 000 Kč

 

čp. 1046  s pozemky parc. č. 2771, 2772, Nitranská 17, Praha 3, k. ú. Vinohrady

Bytovému družstvu Nitranská 1046/17, Praha 3, IČ: 27442993, za kupní cenu

8 600 000 Kč

 

čp. 952 s pozemky parc. č. 2877, 2878, Slezská 76, Praha 3, k. ú.Vinohrady

BYTOVÉMU DRUŽSTVU SLEZSKÁ 952/76, IČ: 27440583, za kupní cenu

4 300 000 Kč

 

čp. 524  s pozemky parc. č. 3684, 3683,  Šrobárova 19 , Praha 3, k. ú. Vinohrady

BYTOVÉMU DRUŽSTVU ŠROBÁROVA 19, IČ: 27445356, za kupní cenu

7 800 000 Kč

 

čp. 2237  s pozemkem parc. č. 3766, U vinohradské nemocnice 7, Praha 3, k. ú. Vinohrady

Bytovému družstvu U Nemocnice 7, IČ: 27455629, za kupní cenu 11 670 000 Kč

 

čp. 1695 s pozemkem parc. č. 3572, Vinohradská  152, Praha 3, k. ú.Vinohrady

Bytovému družstvu Vinohradská 152, IČ: 27457249, za kupní cenu 16 653 000  

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části