Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 460

k prodeji bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondučp. 1732  s pozemkem parc. č. 4041,  Biskupcova  33, Praha 3čp. 2444  s pozemkem parc. č. 4009,  Biskupcova  49, Praha 3čp. 2391  s pozemkem parc. č. 3643,  Biskupcova  89, Praha 3čp. 1104  s pozemkem parc. č. 1086,  Bořivojova  41, Praha 3čp.   742  s pozemkem parc. č. 1143,  Bořivojova  78, Praha 3čp. 1506  s pozemkem parc. č. 2060,  Domažlická  2, Praha 3čp. 1505  s pozemkem parc. č. 2059,  Domažlická  4, Praha 3čp. 1488  s pozemkem parc. č. 2047,  Domažlická  8, Praha 3čp. 1091  s pozemkem parc. č. 1124, 1125,  Chvalova  7, Praha 3čp. 1142  s pozemkem parc. č. 2185/1,  Koněvova 105, Praha 3čp. 1584  s pozemkem parc. č. 1271,  Křížkovského 18, Praha 3čp. 1501  s pozemkem parc. č. 2027,  Roháčova  95, Praha 3čp. 1502  s pozemkem parc. č. 2028,  Roháčova  97, Praha 3čp. 1787  s pozemkem parc. č. 1651,  Jičínská  47, Praha 3čp. 1753  s pozemkem parc. č. 1100, 1101,Čajkovského 31, Praha 3vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

prodej bytových domů – III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 1732  s pozemkem parc. č. 4041, Biskupcova 33, Praha 3, k.ú. Žižkov

Družstvu Biskupcova 33, IČ: 27440095, za kupní cenu 13 030 000  Kč

čp. 2444  s pozemkem parc. č. 4009, Biskupcova 49, Praha 3, k.ú. Žižkov

BYTOVÉMU DRUŽSTVU BISKUPCOVA 2444/49, IČ: 27458474,

za kupní cenu 22 648 000  Kč

čp. 2391  s pozemkem parc. č. 3643, Biskupcova 89, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Žižka, IČ: 27456633, za kupní cenu 12 600 000 Kč

čp. 1104  s pozemkem parc. č. 1086, Bořivojova  41, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Bořivojova 41, IČ: 27439569, za kupní cenu 8 900 000 Kč

čp. 742  s pozemkem parc. č. 1143, Bořivojova 78, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Bořivojova 742/78, IČ: 27448495, za kupní cenu 3 270 000 Kč

čp. 1506  s pozemkem parc. č. 2060, Domažlická 2, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Domažlická 2, IČ: 27439534, za kupní cenu 9 600 000 Kč

čp. 1505  s pozemkem parc. č. 2059, Domažlická 4, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Domažlická 4/1505, IČ: 27446158, za kupní cenu 11 160 000 Kč

čp. 1488  s pozemkem parc. č. 2047, Domažlická 8, Praha 3, k. ú.Žižkov

Bytovému družstvu Domažlická 8, IČ: 27457435, za kupní cenu 6 200 000 Kč

čp. 1091  s pozemkem parc. č. 1124, 1125, Chvalova 7, Praha 3, k. ú. Žižkov

BYTOVÉMU DRUŽSTVU CHVALOVA 1091/7, družstvo, IČ: 27436071,

za kupní cenu 6 224 000 Kč

čp. 1142  s pozemkem parc. č. 2185/1, Koněvova 105, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Koněvova 105/1142, družstvo, IČ: 27449670,

za kupní cenu 7 230 000  Kč

čp. 1584  s pozemkem parc. č. 1271, Křížkovského 18, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Křížkovského 18, IČ: 27444406, za kupní cenu 19 850 000 Kč

čp. 1501  s pozemkem parc. č. 2027, Roháčova 95, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Roháčova 95/1501, IČ: 27435270, za kupní cenu 7 950 000 Kč

čp. 1502  s pozemkem parc. č. 2028, Roháčova  97, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Roháčova 97, Praha 3, IČ: 27457770, za kupní cenu 8 100 000 Kč

čp. 1787  s pozemkem parc. č. 1651, Jičínská  47, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu Jičínská 1787/47, IČ: 27441661, za kupní cenu 7 585 000 Kč

čp. 1753  s pozemkem parc. č. 1100, 1101, Čajkovského 31, Praha 3, k. ú. Žižkov

Bytovému družstvu TOMEK, IČ: 27440036, za kupní cenu 10 360 000  Kč

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části