Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2006 č. 449

k odvolání Ing. Michaely Čížkové z funkce tajemníka Výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části a jmenování Miroslavy Hanyšové tajemníkem Výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.         o d v o l á v á

Ing. Michaelu Čížkovou z funkce tajemníka Výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

II.        j m e n u j e

Miroslavu Hanyšovou tajemníkem Výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části